ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

Πρώτη φορά λειτουργίας του spa.

Εβδομαδιαία συντήρηση.

Συντήρηση τριμήνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

Έλεγχος και αποκατάσταση αλκαλικότητας.

Έλεγχος και αποκατάσταση του ph.

Έλεγχος και αποκατάσταση επιπέδων χλωρίου.

Έλεγχος και αποκατάσταση αλκαλικότητας.

Έλεγχος και αποκατάσταση του ph.

Έλεγχος και αποκατάσταση επιπέδων χλωρίου.

Πως να χρησιμοποιείτε το surface cleaner.

Πως να χρησιμοποιείτε το aqua sachet.

BARRELLA SPA COLLECTION

Ermis

Zeus

Apollo

Atlas

Olympus

Iris

Calypso